Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
TRA CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG  TRA CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
Tìm kiếm   Năm
 Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dung
1573a/TB-SXD 31/08/2116 V/v công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Đợt 11).
2840/UBND-KTN 09/08/2016 V/v thống nhất kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội xã Hòa Phú, huyện Long Hồ
207/QĐ-SXD 13/07/2016 V/v Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, tháng 05 tháng 06 và Quí 2 năm 2016
1402/QĐ-TTg 13/07/2016 Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025
1237/TB-SXD 13/07/2016 V/v tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
21/2016/TT-BXD 30/06/2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI NHÀ CHUNG CƯ
20/2016/TT-BXD 30/06/2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI
19/2016/TT-BXD 30/06/2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở
158/QĐ-SXD 20/06/2016 V/v Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02 tháng 03 và Quí 1 năm 2016
20/2016/QĐ-UBND 14/06/2016 Ban hành Quy định trình tự đăng ký và lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
05/2016/TT-BNV 10/06/2016 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ HỘI
969/BC-SXD 06/06/2016 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016
64/QĐ-SXD 31/03/2016 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
52/QĐ-SXD 30/03/2016 Về việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
41/QĐ-SXD 22/03/2016 Về việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
326/TB-SXD 17/03/2016 công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Đợt 9)- Bổ sung Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tân Lộc Thành
22/QĐ-SXD 03/02/2016 V/v Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11 tháng 12 và Quí 4 năm 2015
188/TB-SXD 01/02/2016 công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Đợt 8)
80/TB-SXD 14/01/2016 Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Đợt 7)
338/QĐ-SXD 30/12/2015 Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
 Tìm kiếm
 
THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI  THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI

Thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mẫu biểu báo cáo theo công văn 2217/SXD-KTTH v.v báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

Thông báo về việc thí điểm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu hồ sơ thiết kế nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer

Thông báo mở lớp bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh (Cty THHH TVXD Thanh Thiên và Cty TNHH MTV Hoàng Tùng)

Thống nhất kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phú, huyện Long Hồ

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, tháng 05, tháng 06 và quý 2_2016

Công bố giá VLXD tháng 6_2016

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 9

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 8

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 7

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 5

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 4

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 3

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 2

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh -

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng năm 2015

(PL kèm theo CV 1531/BCĐ)

Thông báo 1335/TB-SXD v/v công bố bổ sung, thông tin năng lực của Trung tâm thẩm định, kiểm định công trình giao thông

Thông báo ngưng cấp chứng chỉ định giá bất động sản

Quy hoạch VLXD tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030


 

 THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web