Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
 THÔNG TIN LIÊN HỆ SỞ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH LONG
     © Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
        Số 80 đường Trần Phú, phường 4, TXVL, tỉnh Vĩnh Long

    Điện thoại : 070.852038 – email : sxaydung@vinhlong.gov.vn

     © Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở
        Số 39 đường Nguyễn Trung Trực, phường 8, TPVL, tỉnh Vĩnh Long

       Điện thoại : 070.825162 – email : sxaydung@vinhlong.gov.vn

     © Trung tâm Quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn
        Số 46 đường 1 tháng 5, phường 1, TPVL, tỉnh Vĩnh Long

       Điện thoại : 070.834713 – email : sxaydung@vinhlong.gov.vn

    © Trung tâm Tư vấn kiểm định xây dựng
        Số 80 đường Trần Phú, phường 4, TPVL, tỉnh Vĩnh Long

       Điện thoại : 070.830410 – email : tttvkdxd.sxd@vinhlong.gov.vn

     © Ban quản lý dự án Công nghiệp và dân dựng
         Số 80 đường Trần Phú, phường 4, TPVL, tỉnh Vĩnh Long

     Điện thoại : 070.823067– email : bqldaddcn.sxd@vinhlong.gov.vn

 Tìm kiếm
 
 THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web