Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CỤM TUYẾN DÂN CƯ CỦA CHÍNH PHỦ VÀ TỈNH  CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CỤM TUYẾN DÂN CƯ CỦA CHÍNH PHỦ VÀ TỈNH
 Trích yếu nội dung 
Công văn số 118/CV-BCĐ v/v phân bổ vốn đầu tư tôn nền các cụm, tuyến dân cư thuộc Chương trình XD cụm, tuyến dân cư & nhà ở vùng ngập lũ gđ2Tải về
Công văn số 217/BCĐ v/v Lập và và ban hành quy định quản lý cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũTải về
Công văn số 881/UBND-KTN về việc bố trí hộ dân thuộc đối tượng giai đoạn 2 vào số nền giai đoạn 1 thuộc chương trình xây dựng cụm truyến & nhà ở vùng ngập lũTải về
Xác định giá đất 30% để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 05 hộ bị ảnh hưởng GPMB của dự án kho lưu trữ cấp phát tổng hợp – Bộ Công an Tải về
Quyết định số 204/2005/QĐ-TTg ngày 08/15/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu LongTải về
Quyết định số 09/2012/QĐ-TTg về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 204/2005/QĐ-TTg ngày 15/8/2005 v/v điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc chương trình cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ ĐBSCLTải về
Công văn số 409/BC.BCĐ về tình hình thực hiện quyết định của Thủ tường Chính phủ về chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCLTải về
Công văn 1314/BCĐ ngày 22/10/2014 về việc báo cáo tình hình thực hiện chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở VNL giai đoạn 2 tỉnh Vĩnh Long (tính đến 30/9/2014)Tải về
Công văn số 146/CV-BCĐ về Biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ gđ 2Tải về
Báo cáo số 145/BCĐ về tình hình thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu LonTải về
Báo cáo tình hình thực hiện chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ gia đoạn 2 tỉnh Vĩnh Long (2008 - 2014)Tải về
Công văn 197/TTg-KTN ngày 13/02/2014 của thủ tướng Chính phủ V/v điều chỉnh thời hạn hoàn thành Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2Tải về
Công văn 1010/BCĐ về tình hình thực hiện chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ giai đoạn 2 tỉnh VLTải về
 Tìm kiếm
 
 THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web