Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG  CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 - 07 Tháng Mười Một 2016

Ngày 7/11/2016, liên sở Tài chính - Xây dựng Vĩnh Long vừa có ban hành công bố số 356/CB-LS về công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Xem giá vật liệu xây dựng tháng 10/2016

 

 
Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2016 - 07 Tháng Mười 2016

Ngày 30/9/2016, liên sở Tài chính - Xây dựng đã ban hành công bố số 310/CB-LS về công bố giá vật liệu xây dựngn tháng 9 /2016  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Xem giá vật liệu xây dựng tháng 9/2016

 
Công bố giá VLXD tháng 8 năm 2016 - 07 Tháng Chín 2016

Ngày 7/9/2016, Liên Sở Tài chính - Xây dựng vừa có công bố số 280/CB-LS công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8/2016  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 

Xem giá VLXD tháng 8/2016

 
 Tìm kiếm
 
 THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web