Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
  Cải cách hành chính  
Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ
Ngày 29/6/2016 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Kế hoạch kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
Ngày 20/7/2016 UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 1578/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2016
Theo công văn số 969/BC-SXD ngày 06/6/2016 của Sở Xây dựng

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
Ngày 31/3/2016, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long đã có Quyết định số 66/QĐ-SXD Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Xây dựng
Thực hiện công văn 151/SNV-CCHC ngày 01/3/2016 của Sở Nội vụ về việc đánh giá việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; Sở Xây dựng đã có báo cáo số 352/SXD-VP Báo cáo tình hình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Xây dựng

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020
Ngày 04 tháng 02 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020.

Báo cáo Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2015 của Sở Xây dựng.
Thực hiện quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ luật và Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL năm 2015. Sở Xây dựng đã có báo cáo số 112/SXD-BC.

Báo cáo về tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính năm 2015
Thực hiện theo công văn số 940/SNV-CCHC ngày 30/12/2015 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh. Sở Xây dựng đã kiểm tra và tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số cải cách hành chính của Sở theo các nội dung được hướng dẫn

Kế hoạch về thực hiện cải cách hành chính năm 2016 của Sở Xây dựng Vĩnh long
Ngày 31/12/2015, Sở Xây dựng Vĩnh Long đã ban hành kế hoạch số 2102 về thực hiện cải cách hành chính năm 2016 của Sở Xây dựng Vĩnh Long

Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2015.
Ngày 5/1/2016 Sở Xây dựng Vĩnh Long đã có công văn số 11/SXD-KTTH hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2015.

Các tin đã đưa
  Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh  (14/12/2015)
  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng  (14/12/2015)
  Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng  (14/12/2015)
  Báo cáo kết quả thủ tục hành chính năm 2015  (23/11/2015)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  (23/11/2015)
  Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015  (06/11/2015)
  Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng  (22/10/2015)
  Nghị định về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.  (30/07/2015)
  Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính  (30/07/2015)
  Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015  (09/06/2015)
 Tìm kiếm
 
THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI  THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI

Thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mẫu biểu báo cáo theo công văn 2217/SXD-KTTH v.v báo cáo các chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng

Thông báo về việc thí điểm sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Mẫu hồ sơ thiết kế nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer

Thông báo mở lớp bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị

Công bố thông tin năng lực của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh (Cty THHH TVXD Thanh Thiên và Cty TNHH MTV Hoàng Tùng)

Thống nhất kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Hòa Phú, huyện Long Hồ

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, tháng 05, tháng 06 và quý 2_2016

Công bố giá VLXD tháng 6_2016

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 9

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 8

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 7

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 5

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 4

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 3

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh - đợt 2

Công bố thông tin năng lực các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh -

Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng năm 2015

(PL kèm theo CV 1531/BCĐ)

Thông báo 1335/TB-SXD v/v công bố bổ sung, thông tin năng lực của Trung tâm thẩm định, kiểm định công trình giao thông

Thông báo ngưng cấp chứng chỉ định giá bất động sản

Quy hoạch VLXD tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030


 

THÔNG TIN LIÊN KẾT  THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

THÔNG TIN QUẢNG CÁO  THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC  THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiện tại Quy hoạch thành phố Vĩnh Long có phù hợp nhu cầu phát triển Kinh tế xã hội như hiện nay ?Gửi bình chọn  Xem kết quả
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE  TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE
Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web