Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.    Tiếp nhận & Giải đáp  Liên hệ  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Quản lý Xây dựng  
28/02/2013 2:11:59 CH
Nghị định 15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Ngày 06/01/2013, chính phủ ban hành Nghị định 15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP và Nghị định 49/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP. Nghị định 15/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kề từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.

 Nghị định gồm 8 chương, 48 điều quy định về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nội dung chủ yếu quy định về công tác quản lý chất lượng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; công khai năng lực của các tổ chức, cá nhân; quy định về quản lý công tác an toàn, giải quyết sự cố trong thi công xây dựng và khai thác sử dụng công trình xây dựng; quy định về công tác bảo hành công trình

Điểm mới của Nghị định này là công tác thẩm tra hồ sơ thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp thực hiện với những nội dung thẩm tra đầy đủ hơn như:

-Thẩm tra năng lực tổ chức tư vấn cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế.

-Thẩm tra sự phù hợp của thiết kế với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.

-Thẩm tra mức độ an toàn chịu lực công trình.

- Đặc biệt là đối với công trình có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, cơ quan thẩm tra còn thẩm tra thêm các nội dung: Sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế hoặc thiết kế cơ sở, sự hợp lý của hồ sơ thiết kế đảm bào tiết kiệm chi phí và hiệu quả đầu tư.

Nghị định không quy định thực hiện chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Những công trình đã thực hiện chứng nhận trước thời điểm 15 tháng 4 năm 2013 vẫn được tiếp tục thực hiện cho đến khi hoàn thành công trình.

                                                                                                                      Nguyễn Trực

Xem NĐ 15


Các tin đã đưa
  Kiểm tra trình tự thủ tục xây dựng cơ bản của Chủ đầu tư  (30/01/2013)
  Công văn số 958/SXD-QLXD của Sở Xây dựng Vĩnh Long  (30/01/2013)
  Công văn số 944/SXD-QLXD của Sở Xây dựng  (30/01/2013)
  Kiểm tra trình tự thủ tục xây dựng cơ bản của Chủ đầu tư  (30/01/2013)
  Quy định sử dung vật liệu không nung trong các công trình xây dựng  (11/01/2013)
  Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP  (11/01/2013)
  Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật  (16/12/2012)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng  (16/12/2012)
  Cấp phép xây dựng  (16/12/2012)
  Thông tư số 09/2012/TT-BXD  (04/12/2012)
 Tìm kiếm
 
THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI  THÔNG TIN VĂN BẢN MỚI

 

Công bố giá VLXD tháng 9_2014

Công văn 1376/SXD-KTTH v/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công áp dụng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng dịch vụ công ích đô thị (Dự thảo Thông tư kèm theo)

Công văn 1264/SXD-KTTH về việc góp ý dự thảo Nghị định về hợp đồng xây dựng (Dự thảo Nghị định kèm theo)

Thông báo các gói tín dụng ưu đãi của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh

Hướng dẫn gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 48/2014/TT-BTC

Hướng dẫn gia hạn nộp tiền mua nnhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Thông tư số 48/2014/TT-BTC

Công bố tập chỉ số giá xây dựng quý I_2014

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do bão cho nhà ở

Kết quả và hiệu quả của chương trình xây dựng cụm tyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ tỉnh Vĩnh Long

Thủ tục hồ sơ Hội viên Hội Kiến trúc sư Vĩnh long: Đơn xin vào hội; Đơn xin cấp thẻ hội; Đơn sinh chuyển sinh hoạt hội.

Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Sở Xây dựng

Kế hoạch về phát triển nhà ở  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015 ( Phụ lục 1 - Phụ lục 2)


 

THÔNG TIN LIÊN KẾT  THÔNG TIN LIÊN KẾT

Hộp thư điện tử tỉnh Vĩnh Long

THÔNG TIN QUẢNG CÁO  THÔNG TIN QUẢNG CÁO

THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC  THĂM DÒ Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Hiện tại Quy hoạch thành phố Vĩnh Long có phù hợp nhu cầu phát triển Kinh tế xã hội như hiện nay ?Gửi bình chọn  Xem kết quả
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE  TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP WEBSITE
Trang chủ  |  Tiếp nhận & Giải đáp  |  Giá vật liệu xây dựng  |  Liên hệ  |  Web liên kết  |  Cấu trúc Web